Ngày 15-4, Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng tổng kết đợt thi đua cao điểm “mừng Đảng, mừng Xuân” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Giám đốc CS PCCC Hải Phòng đã đề ra chương trình hành động, chỉ đạo trong lực lượng triển khai thực hiện nghiêm túc.

Theo đó đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai chương trình hành động về tăng cường công tác PCCC trên mọi lĩnh vực kinh tế của thành phố, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, tổ chức, huấn luyện, hội thao kỹ thuật PCCC đến tận cơ sở… đã kiểm tra 6265 lượt cơ sở, xử lý phạt hành chính 494 trường hợp vi phạm với số tiền trên 1 tỷ đồng…

PCCC số 2 đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Từ tháng 10-2015 đến tháng 3-2016 toàn thành phố xảy ra 26 vụ cháy, làm bị thương 5 người thiệt hại về kinh tế hơn 700 triệu đồng. Tất cả các vụ cháy xả ra các đơn vị PCCC đều phản ứng nhanh kịp thời, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại. 

Với những thành tích đạt được, nhiều đơn vị và cá nhân đã được Bộ CA, UBND thành phố khen thưởng, đặc biệt trong đợt thi đua này Phòng cảnh sát PCCC số 2 vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về những thành tích xuất sắc.

Văn Thịnh