GS.TS Vũ Văn Hiền- Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương, Thiếu tướng. PGS,TS Trần Vi Dân- Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá đúng thực trạng, đồng thời đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường CAND.

Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy- Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND nhấn mạnh, đối với các trường CAND, giảng dạy lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu. Điều đó, xuất phát từ bản chất cách mạng và nhiệm vụ quan trọng nhất mà lực lượng CAND đang đảm nhận đó là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Theo đó, việc giảng dạy lý luận chính trị trong các trường CAND, không chỉ trang bị một cách hệ thống, toàn diện sự hiểu biết sâu sắc các tri thức lý luận chính trị để giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ đi đúng hướng hoạt động thực tiễn. Do vậy, “nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị là giải pháp nền tảng, chiến lược. Trong hệ thống các giải pháp, việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ CAND, lãnh đạo Bộ, các đơn vị chức năng  thuộc Bộ Công an; Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các trường và việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an hiện nay”. PGS.TS Phan Xuân Tuy nói.

Thượng tá, TS Nguyễn Như Đương- Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị và KHXH&NV, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I cũng cho rằng, các môn học lý luận chính trị được coi là nền tảng quan trọng trong công tác giảng dạy và họ tại các trường CAND. Do đó, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên, việc bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên dạy các môn chính trị là điều vô cùng cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. 

Tại trường Cao đẳng An ninh nhân dân I liên tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực kiến thức chuyên môn lý luận chính trị cho giảng viên; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ an ninh và kiến thức khác cho giảng viên…các giảng viên phải phân tích, lồng ghép gắn với thực tiễn công tác Công an. Có như vậy, nội dung giảng lý luận chính trị sẽ sôi động, cuốn hút. Người học thấy không quá trừu tượng, khó hiểu mà rất gần gũi, gắn với công tác Công an hàng ngày của bản thân.  

Đại biểu tham gia góp ý tại hội thảo

GS. Nguyễn Văn Tài- Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị ( Bộ Quốc phòng) cho rằng, đối với cán bộ Công an đào tạo cao cấp lý luận chính trị là rất quan trọng.

 Các môn lý luận chính trị là nền tảng cơ bản. Cán bộ CAND là bộ phận đứng ở hàng đầu, mũi nhọn cần nhãn quan chính trị, năng lực chính trị… bồi dưỡng, trực tiếp đức và tài, năng lực của người cán bộ CAND. Để tiếp tục nâng cao phương pháp giảng dạy các môn lý luận trong trường CAND, tôi cho rằng Học viện Chính trị CAND và các trường CAND thực hiện khá tốt, đào tạo nhiều và chất lượng. Tuy nhiên, trong thời đại mới tiếp tục quán triệt hoàn thành mục tiêu đào tạo, phân loại các bộ trong giảng dạy, học tập để có những chương trình học khác nhau. 

Tiếp tục đổi mới chương trình và nội dung giảng dạy. Xây dựng CAND về chính trị, lý luận về xây dựng Đảng về CAND. Xây dựng nội dung đặc thù về CAND và phải chiếm 30%. Giảng dạy cho cán bộ CAND là chính. “Giảng dạy lý luận chính trị phải gắn với thực tế thì mới mang lại hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng cả vào thực tế, thăm quan, hội thảo, toạ đàm để người học viên có thể chia sẻ, bày tỏ quan điểm thực tế của mình để ứng dụng lý luận vào thực tế mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, phải nâng cao chất lượng nguồn giảng viên, giảng viên phải nâng cao thực tế, đi thực tế và luân chuyển để có kinh nghiệm thì giảng dạy mới có chất lượng được” GS. Nguyễn Văn Tài đề xuất.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Đánh giá cao việc tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường Công an nhân dân", Thiếu tướng TS. Nguyễn Văn Ly- Phó Cục trưởng Cục Đào tạo ( Bộ Công an) cho rằng, có 6 vấn đề có tính mục tiêu và nguyên tắc trong việc giảng dạy và học tập trong trường CAND. Trong đó, giáo dục học tập chính trị là trang bị vũ khí sắc bén nhất cho người học, không những đấu tranh chống kẻ thù trong và ngoài nước mà còn đấu tranh chống suy thoái, chống tư tưởng hẹp hòi cục bộ trong mỗi cá nhân. Do vậy, giáo dục chính trị trang bị cho mỗi người học kiến thức, trí thức đi vào cuộc sống và thực hiện nhiệm vụ.

 Học và giảng dạy chính trị phải gắn với từng đối tượng khách nhau, kỹ năng, kiến thức, bản lĩnh đều khác nhau. Gắn với chuẩn đầu ra của từng đối tượng. Các cơ sở giáo dục đào tạo trong ngành cần quán triệt các chương trình đào tạo theo từng đối tượng học viên khác nhau. Trong các bài học cần trang bị những kiến thức, kỹ năng ứng dụng trong thực tế, để người học tiếp thu và vận dụng vào công việc và cuộc sống, đáp ứng yêu cầu sử dụng. 

Bên cạnh đó, “cần phải đổi mới quyết liệt trong phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng cho học viên trong việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, hấp thụ, và có thái độ ứng xử với các ứng dụng trong công việc và cuộc sống. Bởi người học là quan trọng nhất, có động lực thúc đẩy người học. Do vậy, các trường và thầy cô cần phải quan tâm và nâng cao hiệu quả phương pháp giảng dạy và học tập đối với các học viên”. Thiếu tướng TS. Nguyễn Văn Ly nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các ý kiến tham gia đã phân tích rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị, đồng thời trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị trong các trường CAND giai đoạn hiện nay.

Tại hội thảo, Thiếu tướng. PGS,TS Trần Vi Dân- Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã tặng hoa cho các giảng viên Học viện Chính trị CAND đạt giải cao trong hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2018-2019.


Lưu Hiệp