Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an...

Năm 2018, Văn phòng Bộ Công an đã bám sát chương trình công tác đề ra, đáp ứng kịp thời và ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đột xuất của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; làm tốt công tác thông tin, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng cả về mặt chiến lược và giải quyết cụ thể các vụ việc về bảo đảm ANTT; làm tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng, nhất là đã phối hợp tham mưu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Văn phòng Bộ cũng đã cải tiến, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên tập văn bản; thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức công tác tham mưu trong hệ thống các cơ quan tham mưu CAND; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, quyết định, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra; chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an xây dựng và đôn đốc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, công tâm. 

Qua đó, đã phát huy tốt nhất năng lực công tác của từng cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Với những kết quả đạt được, Văn phòng Bộ đã được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 24 lượt đơn vị, 132 lượt cá nhân được Hội đồng thi đua các cấp khen thưởng... 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng Tham mưu An ninh thuộc Văn phòng Bộ Công an; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 3 tập thể; 8 đồng chí vì có thành tích xuất sắc trong công tác...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Văn phòng Bộ Công an đã đạt được trong năm 2018; khẳng định, trong thành tích chung của lực lượng CAND có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng tham mưu Công an các cấp, đặc biệt là Văn phòng Bộ - Cơ quan tham mưu trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Văn phòng cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, vì đây là công việc có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ một cách hợp lý, khoa học. Đồng thời, tăng cương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giám sát, kiểm tra, thanh tra; chấp hành nghiêm quy chế, quy trình, chế độ công tác. 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu.

“Mỗi cán bộ, chiến sỹ Văn phòng phải là tấm gương sáng, thực hiện tốt quy định của Đảng về công tác nêu gương đối với từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng đặc biệt lưu ý, các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND nói chung và Văn phòng Bộ Công an nói riêng, trong năm 2019 phải tích cực đổi mới, làm tốt công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào các mặt công tác; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, chuyên nghiệp hóa các khâu công tác tham mưu.

Tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng Chính phủ điện tử trong CAND; xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp... Văn phòng Bộ cần phải tổ chức thật tốt công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ sự lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ; tăng cường hiệp đồng phối hợp, kết nối với các bộ, ban, ngành có liên quan, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. 

Thực hiện tốt chức năng Người Phát ngôn của Bộ Công an; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí và nhân dân về tình hình và các chủ trương, chính sách, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND.

LC