Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đạt được thời gian qua; cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả trên các mặt công tác Công an giữa các nhà khoa học với lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, công cuộc phát triển khoa học và công nghệ và khoa học xã hội đã có bước phát triển nhanh, bền vững, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong những thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân, có sự đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, nhất là sự giúp đỡ to lớn của các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngành khoa học công nghệ, khoa học xã hội nói chung, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội nói riêng nói riêng, thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

GS. Viện sĩ. TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Bộ Công an, cũng như cá nhân đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm dành cho Viện; chúc mối quan hệ giữa Bộ Công an và 2 Viện ngày càng gắn bó và phát triển, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

GS. Viện sỹ, TS Châu Văn Minh và GS.TS Nguyễn Quang Thuấn cho biết, trong quá trình nghiên cứu, đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của lực lượng công an, mong muốn tiếp tục được cộng tác, giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhiệt liệt chúc mừng GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phương Thuỷ