Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, những người lao động, giai cấp công nhân Việt Nam, cán bộ, công nhân viên chức, những người làm công tác Công đoàn nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7. 

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, quá trình 88 năm phát triển của đất nước đều có dấu ấn của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn đã đóng góp nhiều thành tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn là tổ chức mang bản chất cách mạng, là đại diện hợp pháp duy nhất cho quyền, lợi ích của người lao động. 

Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam cũng đã quan tâm, chỉ đạo Công đoàn Công an nhân dân hoạt động có hiệu quả; luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, tươi đẹp hơn. Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công đoàn CAND hoàn tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa, chúc mừng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Công an đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những người làm công tác Công đoàn. Đồng chí Trần Thanh Hải tin tưởng quan hệ phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Công an nói chung, Công đoàn CAND nói riêng ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vũ Linh