Dự buổi làm việc, có các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục An ninh; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; đại diện một số Vụ, Cục chức năng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự Công an tỉnh Hà Nam.

Báo cáo một số kết quả các mặt công tác của Công an Hà Nam trong thời gian qua,  Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết: Lực lượng Công an Hà Nam đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANQG, TTATXH. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức nhiều đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã điều tra làm rõ 132/164 vụ đạt 80,5%; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%... 

Công tác xây Đảng, xây dựng lực lượng thường xuyên được chú trọng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những nỗ lực cố gắng, những chiến công, thành tích CBCS Công an Hà Nam đã đạt được thời gian qua. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cơ quan, ban  ngành, và sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh Hà Nam nói riêng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng tình với phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2017 Công an tỉnh đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh tới một số mặt công tác trọng tâm Công an Hà nam cần tập trung triển khai: Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. 

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hướng dẫn số 11 của Đảng ủy Công an Trung ương về những việc cần làm ngay “ Tự soi, tự sửa” để thể hiện tính gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.  

Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang và các đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc. 
Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang và các đại biểu tại buổi làm việc.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý CBCS để từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự gương mẫu, bản lĩnh, tận tụy, chuyên nghiệp, xây dựng nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND. Chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các đơn vị theo hướng tinh gọn, tăng cường cho cơ sở. 

Tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT...

Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề  phức tạp về ANTT, tạo môi trường thuận lợi, an toàn lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội tại Hà Nam góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 19. 

Tập trung đấu tranh mạnh với các băng nhóm tội phạm, nhất là băng nhóm sử dụng hung khí, vũ khí, tội phạm có tổ chức dưới  hình thức núp bóng công ty, doanh nghiệp. 

Tăng cường năng lực của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trong công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc dư luận, chấn chỉnh xử lý nghiêm những biểu hiện thờ ơ, né tránh, hoặc bao che, bảo kê cho tội phạm. 

Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm kinh tế tham nhũng, các vi phạm pháp luật về môi trường. Tiếp tục mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, TTATGT, phấn đấu kiềm chế giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ nhất là tại các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cao về cháy nổ.

Ngoài ra, cần xác định rõ trách nhiệm và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác dân vận, và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.  

Tâm Phạm - Lan Anh