Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu trên cả nước. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương cho biết, thời gian qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện; xác định đây là yếu tố then chốt, phải được tiến hành thường xuyên, nhằm nâng cao sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu tại hội nghị.

Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và CSCĐ Công an các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao… phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian qua đã 23 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện năm 2018 được Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng Giấy khen; 63 đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Các đươn vị xuất sắc nhận Giấy khen và danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” của Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thời gian tới, để đạt được kết quả cao các chỉ tiêu công tác huấn luyện đề ra, thay mặt Đảng uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đại tá Nguyễn Thành Lâm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, quy định của Bộ Công an, chương trình, kế hoach huấn luyện của Bộ Tư lệnh… nâng cao chất lượng công tác huấn huấn luyện, diễn tập, thực binh nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSCĐ...

Vũ Linh