Cùng dự có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương

Báo công trước Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp trên lĩnh vực bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, lực lượng CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân, với Đảng, Nhà nước; không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”. 

Thứ trưởng Lê Qúy Vương báo công trước tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc
Thứ trưởng Lê Qúy Vương ghi lưu bút tại Bảo tàng Nha Công an Trung ương

Tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang, đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.


Xuân Quang