Đây là khoá học dành cho cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, trưởng quận, huyện các địa phương nhằm nâng cao trình độ, cập nhật, bổ sung những kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ phù hợp hơn với thực tiễn góp phần nâng cao trình độ cũng như năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng CAND. 

Giảng viên tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế cho lớp học là những nhà khoa học nhiều kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia. 

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Học viện CSND đã trao Giấy khen của Giám đốc Học viện cho 10 học viên xuất sắc của khóa học.

Lãnh đạo Học viện CSND trao Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các học viên xuất sắc nhất của khóa học.
Huyền Thanh