Đây là khóa học nhằm bồi dưỡng những kiến thức cần thiết liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống tội phạm, quản lý trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay. Từ đó, có thể hỗ trợ hiệu quả cho các học viên về phương pháp tổ chức quản lý, lãnh đạo, chỉ huy, xử lý đúng đắn những vấn đề trong thực tiễn về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đại diện Cục đào tạo, Bộ Công an trao chứng chỉ cho các học viên.
Đại diện lãnh đạo Học viện CSND tặng Bằng khen của Học viện cho các học viên xuất sắc.

Sau thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện với 32 chuyên đề và 5 báo cáo thực tế về các lĩnh vực chuyên sâu, các học viên đều đã đạt kết quả đúng với mục tiêu đề ra. Giảng viên tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế cho khóa học đều là những nhà khoa học uy tín trong lực lượng công an và có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như hoạt động thực tiễn.

Đặc biệt, Học viện còn mời các chuyên gia nước ngoài báo cáo chuyên đề có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng cảnh sát ở các nước trong khu vực và thế giới. Cũng tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an và Học viện CSND đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa học và tặng Bằng khen của Học viện cho các học viên xuất sắc.

Huyền Thanh