Báo cáo do Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử CAND  trình bày cho thấy, công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng CAND trong những năm qua đã đạt được những thành tựu rất quan trọng; đã sưu tầm, hệ thống hóa, xử lý được khối lượng tư  liệu, tài liệu lịch sử CAND đồ sộ; phát hiện, thẩm định, xác minh và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho hàng trăm tập thể và cá nhân CAND có thành tích chiến đấu xuất sắc trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, minh oan cho một số trường hợp oan sai, khiếu nại về vấn đề lịch sử. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chỉ đạo định hướng các vấn đề cần tập trung thảo luận.

Những công trình tổng kết lịch sử đã xuất bản đều có ý nghĩa nhân văn to lớn, mang giá trị khoa học – lý luận và thực tiễn sâu sắc, có tác dụng giáo dục, tuyên truyền về truyền thống lịch sử - văn hóa đối với các thế hệ CBCS CAND và nhân dân, qua đó góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu, hoạch định những vấn đề cơ bản, chiến lược bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND; cung cấp bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an hiện nay làm tài liệu nghiên cứu, học tập, giảng dạy trong các Học viện, trường CAND, góp phần bổ sung, phát triển lý luận CAND. 

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử CAND báo cáo kết quả nghiên cứu lịch sử và bảo tàng với Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tại buổi làm việc.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hiện nay, công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng CAND vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục tâm trung triển khai trong thời gian tới…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học lịch sử, bảo tàng CAND thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu sát công tác nghiên cứu về lịch sử và bảo tàng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương cũng như các CBCS về vị trí tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lịch sử bảo tàng đối với các mặt công tác Công an, nhất là trong công tác XDLL, bổ sung hoàn thiện lý luận CAND; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, quan tâm chính sách để thu hút, động viên đội ngũ CBCS có năng lực, có tâm huyết gắn bó với nghề, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND.

Tiếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng sử liệu CAND theo hướng hiện đại hóa, số hóa, đồng thời, tăng cường công tác trao đổi, hợp tác khoa học lịch sử CAND với các cơ quan nghiên cứu lịch sử trong nước và quốc tế…Đặc biệt, nhất trí cao trước kiến nghị của Viện Lịch sử CAND về việc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho phép  thành lập Hội đồng chỉ đạo của Bộ để tổ chức triển khai hiệu quả việc biên soạn, hoàn thành Bộ Lịch sử CAND Việt Nam nhiều tập và  Bộ giáo trình Lịch sử CAND Việt Nam giành cho các cấp học, hệ học trong các Học viện, nhà trường CAND,

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Viện Lịch sử CAND cần sớm chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung liên quan, để chính thức báo cáo với Bộ trưởng xin chủ trương cụ thể về vấn đề này.

Tâm Phạm