Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, chiến sỹ Đội Phòng cháy chữa cháy, Sở Công an Hà Nội đã lập thành tích xuất sắc trong vụ chữa cháy kho xăng Đức Giang bị giặc Mỹ đánh phá, ngày 3-8-1966.


Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Công an các đơn vị, địa phương năm 1960.

Cờ thưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đại đội I, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Quảng Bình đã có thành tích bắn rơi 11 máy bay Mỹ (22-2-1967).

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Báo CAND và một số báo khác về việc cần khen thưởng những tập thể, cá nhân Công an làm việc tốt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh thiếp và khăn thêu của Người cho Ty Công an Tuyên Quang – đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết “Hội nghị công tác điều tra” của Nha Công an Trung ương năm 1949.

Khẩu súng Cạc-bin của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng chí phụ trách đơn vị bảo vệ Trung ương Đảng. (Ảnh trên cùng).
Khẩu súng ngắn, phần thưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng chí Kim Sơn, điệp báo viên Công an TP Hà Nội đã có thành tích tham gia đánh thông báo hạm Amyot D” Inville của thực dân Pháp tại Sầm Sơn ngày 27-9-1950. (Ảnh giữa).
Thanh kiếm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ IV làm giải thi đua cho các đơn vị đạt nhiều thành tích “Bảo vệ an toàn căn cứ địa” năm 1949.(Ảnh dưới).

Chiếc áo bông của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Ty Công an Thừa Thiên - Huế, đơn vị khá nhất về bảo vệ an toàn các cơ quan và trừ gian, phá tề năm 1949 (Ảnh trái). Chăn bông của Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng khi Người đi công tác. Sau hòa bình lập lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lại đồng chí Trường – người trực tiếp phục vụ Bác trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cờ thưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Công an nhân dân vũ trang Khu Vĩnh Linh đã có thành tích bắn rơi 30 máy bay Mỹ (22-12-1967).
Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Công an nhân dân vũ trang năm 1962.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu của Người cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 600 Công an nhân dân vũ trang đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ ngày 21-12-1965.
Thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đội Công an danh dự Bắc Ninh ngày 15-7-1948, đã dũng cảm đột nhập Trường bay Gia Lâm – Hà Nội tước súng, lấy tài liệu của địch.

Thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh

gửi Đội Công an danh dự Bắc Ninh

ngày 15-7-1948, đã dũng cảm

đột nhập  Trường bay Gia Lâm –

Hà Nội tước súng, lấy tài liệu của địch.

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh

gửi cán bộ, chiến sỹ Đội Phòng cháy chữa cháy, Sở Công an Hà Nội đã lập thành tích xuất sắc trong vụ chữa cháy kho xăng Đức Giang bị giặc Mỹ đánh phá, ngày 3-8-1960.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu của Người

cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 600 Công an nhân dân vũ trang

đã có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ ngày 21-12-1965.

Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Công an các đơn vị, địa phương năm 1960.

Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

tặng Công an nhân dân vũ trang năm 1962.

Cờ thưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đại đội I, Công an nhân dân vũ trang tỉnh Quảng Bình đã có thành tích bắn rơi 11 máy bay Mỹ (22-2-1967).

Cờ thưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

tặng Công an nhân dân vũ trang Khu Vĩnh Linh đã có thành tích bắn rơi 30 máy bay Mỹ (22-12-1967).

PV