Hưởng ứng và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh với vai trò trung tâm điều phối, đã chỉ đạo, triển khai tới Ban trị sự Phật giáo cấp huyện hướng dẫn phật tử, nhân dân đến chùa lễ phật đảm bảo trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, không để xảy ra các hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến ANTT. Đồng thời động viên, nhắc nhở các tăng, ni, phật tử trên địa bàn tích cực xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh, thi đua sống tốt đời đẹp đạo, hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội.

Hội nghị biểu dương tăng ni, phật tử do Công an Quảng Ninh tổ chức

Ngoài ra còn định hướng cho tăng, ni, phật tử tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo lệch chuẩn, các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, các tăng, ni còn tích cực giảng giải, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, giúp phật tử có nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn về vấn đề này.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã tặng giấy khen cho 25 cá nhân tăng, ni, phật tử có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Quốc Xã