Tham dự buổi lễ có chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN, đại diện các chức sắc tôn giáo, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng hàng ngàn tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đại lễ Phật Đản được cử hành trang nghiêm theo nghi lễ Phật giáo mang ý nghĩa từ bi - trí tuệ của Đức Phật nhằm kỷ niệm cúng dường ngày Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 được tổ chức trang trọng tại Tổ đình Từ Đàm.

Đại diện các chức sắc tôn giáo, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế tham dự Đại lễ.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN và mong rằng tăng ni, Phật tử, tổ chức thành viên GHPGVN phải nâng cao tinh thần “Trí tuệ- Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.

Hàng ngàn tăng ni, Phật tử ở Cố đô Huế tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 năm 2018.

Trước đó, vào chiều 28-4, hàng ngàn Phật tử, du khách và nhân dân địa phương đã tham dự lễ Mộc dục (tắm Phật) và nghi lễ rước Phật từ Diệu Đế quốc tự lên Tổ đình Từ Đàm.


Anh Khoa