Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, phương án thi công lao lắp dầm là khâu mắt xích cuối cùng để hoàn thành cầu Ghềnh theo đúng tiến độ cam kết với Thủ tướng Chính phủ. 

Nguyên tắc của Bộ GTVT đưa ra phải đảm bảo an toàn và tiến độ đã cam kết. "Cienco 1 phải rà lại tiến độ chi tiết, công tác chuẩn bị huy động thi công, dự kiến tiến độ lao từng dầm, đảm bảo không quá 9 ngày cho việc lao dầm, trên cơ sở mục tiêu đặt ra là khoảng 25-6 sẽ hoàn thành cơ bản việc lao lắp xong các dầm chính", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu. 

Thứ trưởng cũng yêu cầu đối với các nội dung cụ thể như số liệu đầu vào phải đầy đủ, thống nhất giữa các bên, duy trì quan trắc thủy văn; tư vấn thiết kế tính toán lại phần công trình chính... 

Đặng Nhật