Theo ông Vũ Ngọc Thành, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt Khu vực 3 (Ban 3) các hạng mục thi công cầu Ghềnh vẫn đảm bảo tiến độ. Một số hạng mục đang vượt tiến độ. 

Cụ thể, tại mố bắc đã hoàn thành đổ bê tông 4/4 cọc khoan nhồi. Mố nam đang triển khai thi công bệ mố, lắp dựng ván khuôn bệ 70%, cốt thép bệ mố đạt 100%. 

Dự kiến đến ngày 26-5, các đơn vị thi công sẽ hoàn thành sản xuất, lắp đặt và hoàn thiện thùng chụp cả 2 trụ, đổ bê tông bịt đáy. Hoàn thành thi công phần mố trước 30-5, triển khai thi công tường chắn đầu cầu, thi công trụ. Ông Thành cũng cho biết thêm đến nay việc triển khai nâng cấp 3 ga đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phải bám sát tiến độ thi công, đồng thời phải đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối. 

Đặng Nhật