Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án BOT trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT sửa chữa, khắc phục các tồn tại.

Khi yêu cầu phải quy định thời điểm bắt đầu, thời hạn hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa công trình. “Đến thời điểm sửa chữa mà không được thực hiện; hoặc sửa cầm chừng, kéo dài tiến độ... và sau 3 đến 5 ngày, nhà đầu tư không có chuyển biến tích cực, báo cáo và đề nghị Tổng cục đình chỉ thu phí theo quy định”, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định. 

Phạm Huyền