Cũng tại cuộc họp này, ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ cho biết, hiện một số địa phương có kiến nghị về việc dừng thu phí bảo trì đường bộ với xe máy trong khi đa số địa phương vẫn muốn tiếp tục. Qua việc lấy ý kiến về việc có nên tiếp tục thu hay không thì có đến 30/32 địa phương bày tỏ quan điểm đồng thuận và kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách này; chỉ có hai tỉnh là Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị bỏ thu.

Tuy nhiên, đại diện các bộ Tài chính, Kế hoạch đầu tư và các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận, việc thu phí đường bộ đối với xe máy đang gặp một số khó khăn, bất cập.

Phạm Huyền