Theo đó, Sở GTVT đã lựa chọn phương án đi bằng bám theo độ cao tự nhiên và chỉ giới hành lang thoát lũ đã được UBND TP phê duyệt. Phương án này tuy khối lượng GPMB cao nhưng phần lớn nhà cửa bị GPMB không phải là nhà kiên cố, cao tầng. Kinh phí đầu tư cũng không quá cao, khoảng 3.900 tỷ đồng.

P.Huyền