Cụ thể, phương án 1: Đi trong hành lang thoát lũ theo cao độ tự nhiên; phương án 2: Đi theo hành lang thoát lũ, cốt cao độ hơn 10,5m; phương án 3: Cầu trên cao đi trong hành lang thoát lũ.

Các đơn vị phải làm rõ quy mô, mặt cắt hoàn chỉnh theo quy hoạch, quy mô và mặt cắt phân kỳ đầu tư, cao độ công trình...; phân tích, so sánh kỹ ưu, nhược điểm của từng phương án. Sở Giao thông Vận tải tổng hợp và dự thảo văn bản của UBND TP Hà Nội gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến làm cơ sở xem xét, lựa chọn phương án tối ưu.

C.L.