Theo UBND tỉnh Đắk Nông quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường hàng không Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020 sẽ nghiên cứu xây dựng nâng cấp sân bay Nhân Cơ phục vụ cho hoạt động bay trực thăng và máy bay cánh bằng loại nhỏ, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, định hướng đến năm 2030 sẽ nâng cấp sân bay này nhằm tiếp nhận máy bay loại trung.

Trước đó, vào tháng 1-2016, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị Bộ GTVT triển khai lập quy hoạch chi tiết và sớm thực hiện đầu tư sân bay hỗn hợp dân sự - quốc phòng Nhân Cơ nhằm thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đặng Nhật