Theo quy hoạch được duyệt, CHK Nà Sản là sân bay dùng chung giữa dân dụng và quân sự, có vai trò quan trọng cả về mặt kinh tế cũng như quốc phòng. Về quy mô đầu tư, dự kiến giai đoạn đến năm 2020 sẽ đầu tư xây dựng khu hàng không dân dụng CHK Nà Sản đáp ứng nhu cầu phục vụ 0,9 triệu khách/năm và 1,5 triệu khách/năm vào năm 2030 theo đúng quy hoạch điều chỉnh. Các khu bay và công trình đảm bảo hoạt động bay sẽ đầu tư đảm bảo khai thác máy bay ATR72, A320, A321 và tương đương, đồng thời bảo đảm hoạt động của máy bay quân sự.

Đặng Nhật