Theo đó, VEC cần đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các hạng mục còn lại theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thủ tục công bố trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác theo quy định tại Thông tư số 48 của Bộ GTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ. 

Bên cạnh đó, VEC thực hiện việc cung cấp các dịch vụ miễn phí theo đúng quy định, không thu tiền dưới mọi hình thức của hành khách khi sử dụng bãi đỗ xe, nhà vệ sinh và các khu công cộng khác.

Đặng Nhật