Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã có văn bản khuyến cáo gửi tới các Hãng hàng không hoạt động tại Cảng HKQT Nội Bài yêu cầu tổ lái chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ cũng như hướng dẫn của hệ thống hướng dẫn tự động.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất cao và khuyến cáo chung trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng không, cảng vụ HKMB cũng đã có văn bản đề nghị Cục Hàng không Việt nam ban hành văn bản chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam thực hiện nghiêm túc công tác này.


Phạm Huyền