Máy bay gặp sự cố là Airbus A321, xuất xưởng và được đưa vào khai thác từ tháng 11-2017, hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện bay đến ngày 28-5-2019. Căn cứ theo Nghị định 75/2007/NĐ-CP về điều tra sự cố tai nạn tàu bay và quyết định số 399/QĐ-CHK về Quy chế báo cáo an toàn hàng không, sự cố này được Cục Hàng không phân loại sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C). 

Ngay sau sự cố, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Cát Bi niêm phong máy bay để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố. 

Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập tổ điều tra để thực hiện công tác điều tra an toàn đối với sự cố này. Đồng thời, Cục  Hàng không Việt Nam thông báo cho nhà máy sản xuất máy bay Airbus tại Đức để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.


Phạm Huyền