Thông tin trên được đưa ra tại lễ ký kết chương trình phối hợp đảm bảo trật tự ATGT giữa Ủy ban ATGT Quốc gia với Công ty 3M Việt Nam vào ngày 17-5. 

Tại lễ ký kết, phối hợp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty 3M Việt Nam, hai đơn vị sẽ hợp tác nâng cao khả năng nhận diện phương tiện giao thông có rủi ro gây tai nạn giao thông cao như xe tải, xe đầu kéo; nâng cao tính năng an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan tới sơn kẻ vạch đường và tổ chức giao thông; triển khai các giải pháp thí điểm nâng cao tính năng an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông tại một số điểm đen và khu vực có điều kiện giao thông phức tạp, làm cơ sở cho việc nhân rộng trong tương lai.

Phạm Huyền