Vấn đề này đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề cập đến khi cho ý kiến về đề án phát triển hợp lý các phương thức vận tải cho các thành phố lớn, giao các địa phương lập đề án trình hội đồng nhân dân phê duyệt,  do đặc thù từng nơi khác nhau. Do đó, lãnh đạo ngành giao thông hứa sẽ phối hợp thực hiện sau khi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chủ động lập phương án.

Trước đó, tại đề án trình Chính phủ năm 2013, Bộ Giao thông vận tải cũng đã đặt ra một số ưu tiên như: Phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng; đầu tư các điểm trung chuyển; phát triển trung tâm quản lý và điều hành vận tải công cộng…

Phương tiện cá nhân sẽ được quản lý thông qua phân luồng và kiểm soát trên một số tuyến phố theo giờ nhất định trong ngày và ngày nhất định trong tuần, kết hợp với tăng tần suất vận tải hành khách công cộng; áp dụng nhiều mức thu phí trông giữ phương tiện theo hướng giảm dần từ trung tâm ra bên ngoài; tăng dần theo mật độ giao thông; nâng cấp, quản lý vỉa hè, ưu tiên cho người đi bộ.

V. Hân