Trong số này, chỉ có hơn 670 xe vi phạm, chiếm tỉ lệ trên 7%, tước gần 200 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 8 tỷ đồng. Tháng 2-2019, một trong những tháng có tỷ lệ xe vi phạm tải trọng thấp nhất từ trước đến nay. Đây là điều khá bất ngờ vì thời điểm sau Tết Nguyên đán, lưu lượng xe vận tải thường khá cao.

Bình quân tỷ lệ xe quá tải thời gian vừa qua cũng thường vào khoảng 10%. Trước đó, trong tháng 1-2019, lực lượng chức năng sử dụng cân xách tay đã tiến hành kiểm tra trên 15.000 xe, trong đó có trên 1.300 xe vi phạm (chiếm tỉ lệ trên 8%), tước 467 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước trên 14 tỷ đồng.

Đặng Nhật