Song vấn đề lớn nhất hiện nay là nguồn vốn ODA phân bổ từ Trung ương đang thiếu do đã bị ngưng giải ngân kéo dài từ tháng 9 năm ngoái đến nay. Trước Tết Nguyên đán, thành phố đã phải tạm ứng 600 tỷ đồng để thanh toán cho các nhà thầu. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thiếu các nhà thầu ở mức 1.300 tỷ đồng.

Cũng theo ông Quang, dự kiến năm nay, thành phố cần được cấp ở mức 5.200 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA, nhưng dự kiến sẽ chỉ nhận được khoản giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng nên số tiền này chỉ đủ để trả nợ. Thực trạng này tiếp tục đẩy dự án metro số 1 của thành phố đối mặt với nguy cơ lỗi hẹn ngày hoàn thành.

Đ.Thắng