Theo Bộ Giao thông vận tải, trong tháng 5/2018, trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra liên tiếp 5 vụ sự cố, tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, trong đó có 3 vụ sự cố, tai nạn do lỗi chủ quan của ngành đường sắt gây ra, hậu quả làm 2 người chết và 11 người bị thương, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước. 

Đây thực sự là thách thức và là nguy cơ, hiểm họa tiềm ẩn dẫn tới ảnh hưởng đến đảm bảo trật tự, an toàn chạy tàu, an toàn giao thông.  Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự xảy ra, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn chạy tàu đối với tất cả các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng công ty, đặc biệt là các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, tuyệt đối không được để xảy ra những vụ tai nạn tương tự. Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Tổng công ty tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện quy trình tác nghiệp đón, tiễn tàu của nhân viên gác chắn đường ngang và các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; kiểm tra, rà soát toàn diện việc thực hiện quy trình, quy phạm của các chức danh liên quan trong công tác tổ chức chạy tàu.  

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong Hội đồng thành viên, Ban điều hành, Ban nghiệp vụ và đơn vị thuộc Tổng công ty, theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty về việc “Xử lý trách nhiệm Người quản lý của Tổng công ty, Người đứng đầu đơn vị trực thuộc và Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn chạy tàu”. 

Báo cáo kết quả xử lý về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10-6-2018

Phạm Huyền