Cụ thể, các cảng hàng không sửa chữa, thay thế các camera không có độ nét cao và bố trí đủ nhân lực giám sát camera nhằm nâng cao hiệu quả giám sát; các hãng cung cấp dịch vụ mặt đất triển khai ngay hệ thống camera di động đối với tất cả các container và hầm hàng tàu bay…

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ, trong giai đoạn chưa ban hành tiêu chuẩn cơ sở, yêu cầu các đơn vị liên quan trực tiếp đến dây chuyền xử lý hàng hóa, hành lý chịu trách nhiệm về việc mất cắp hành lý, hàng hóa. Nhân viên hàng không, người giám sát việc xử lý hành lý, hàng hóa, người đứng đầu tổ, đội, ca, kíp… và đứng đầu hệ thống xử lý hàng hóa chịu trách nhiệm liên đới…

Phạm Huyền