Thời gian áp dụng từ ngày 12/2 đến 28/2 (tức từ ngày 1 đến 17 tháng Giêng âm lịch). Chương trình này áp dụng đối với vé trẻ em có cự ly vận chuyển trên 500km trên các tuyến: tuyến Hà Nội - Sài Gòn gồm các đôi tàu SE3/SE4, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE29/SE30; tuyến Vinh - Sài Gòn gồm các đôi tàu SE13, SE15; tàu SE17 tuyến Đồng Hới - Sài Gòn.

Ngoài các mác tàu này, chương trình không hạn chế cự ly vận chuyển đối với các mác tàu còn lại do Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn quản lý, như: Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết có các đôi tàu SPT1/SPT2, SPT3/SPT4; tuyến Sài Gòn - Nha Trang có các đôi tàu SNT1/SNT2, SNT3/SNT4, SNT5/SNT6, tàu SNT11; tuyến Sài Gòn - Diêu Trì có các tàu SD1, SD3, SD4, SD6; tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn có đôi tàu SQN1/SQN2; tuyến Sài Gòn - Quảng Ngãi có đôi tàu SE25/SE26; tuyến Sài Gòn - Tam Kỳ có đôi tàu STK3/STK4; tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng có các đôi tàu SE21/SE22, SE27/SE28, D1/D4 và tàu SE18 tuyến Sài Gòn - Đồng Hới.

Theo quy định hiện hành của ngành Đường sắt về miễn, giảm giá vé đối với trẻ em thì trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn giá vé. Trẻ em miễn vé được sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng.
Đặng Nhật