Theo đó, nhà đầu tư giảm 50% các phương tiện loại 1, 2 và giảm 20% các phương tiện loại 3, 4, 5 của chủ xe là cá nhân có hộ khẩu thường trú; các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại các xã Trường Lâm, Hải Thượng, Mai Lâm và Hải Hà (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) và các xã Quỳnh Thiện, Quỳnh Lộc và Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An); giảm 100% cho xe buýt.

Về chủ trương giảm giá chung, đại diện liên danh nhà đầu tư khẳng định sẽ chưa thực hiện với lý do việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo khả thi về phương án tài chính mà đối với dự án thì tổng mức đầu tư không giảm, lưu lượng xe có xu hướng thấp hơn trong phương án tài chính của hợp đồng BOT, đặc biệt là khi chủ trương xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc-Nam được Quốc hội phê chuẩn và dự kiến đi vào khai thác năm 2020-2022.

PV