Đơn vị này cho biết, trước đó vào tháng 7 đã có văn bản đôn đốc các Sở GTVT các tỉnh, thành phố sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và cung cấp thông tin trên lệnh vận chuyển về Tổng cục Đường bộ VN. 

Thời gian yêu cầu các bến xe loại 1 đến loại 4 phải hoàn thành việc truyền dẫn dữ liệu theo quy định xong trước ngày 15/8/2020. Tuy nhiên, đến hết tháng 8, theo thống kê trên phần mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có 127 bến xe truyền dữ liệu, còn lại 238 bến xe chưa truyền dữ liệu theo quy định. 

Để đảm bảo thực hiên quy định này đúng theo lộ trình được quy định tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở GTVT đôn đốc, chấn chỉnh và yêu cầu các bến xe khách chưa truyền dữ liệu hoặc có truyền nhưng không liên tục thực hiện ngay việc truyền dữ liệu theo quy định tại Nghị định 10/2020 và Thông tư 12/2020 của Bộ GTVT. Thời hạn hoàn thành xong trước ngày 30/9/2020. 

Bắt đầu từ tháng 10 tới đây, định kỳ hằng tháng, Tổng cục Đường bộ sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống phần mềm và thông báo đến các Sở GTVT về tình hình thực hiện việc cung cấp dữ liệu của các bến xe khách theo quy định.

P.Huyền