Theo đó, thu hồi phù hiệu 30 ngày kể từ ngày 15-1-2016 đối với một ôtô vận tải hành khách tuyến cố định và bảy ôtô vận tải hàng hóa (của HTX vận tải cơ giới và hành khách Tây Nguyên, của Công ty TNHH Mai Hùng Cường và của Doanh nghiệp tư nhân Hoài Phương).

Đồng thời, yêu cầu đơn vị vi phạm nộp phù hiệu của các phương tiện bị thu hồi về Sở trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ký quyết định; kiểm điểm trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo, xử lý trách nhiệm đối với nhân viên trực tiếp theo dõi về an toàn giao thông và lái xe vi phạm.

N.H.Khôi