Đáng lưu ý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu thu hồi giấy phép nếu cơ sở đào tạo cắt xén nội dung đào tạo an toàn tại nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt cho lái xe.

Thời gian qua, chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, do người lái xe chưa chú ý quan sát, chưa chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, nên xảy ra nhiều vụ TNGT.

Để góp phần hạn chế các vụ TNGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đội ngũ lái xe nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

Đặng Nhật