Thông tin từ Ban QLDA Đường sắt, đơn vị được Bộ GTVT giao nhiệm vụ triển khai 3 dự án quan trọng gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh; dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn; dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh cho biết, sớm nhất là vào tháng 6 sẽ có dự án khởi công. 

Cụ thể, dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (tổng mức đầu tư 1.949,3 tỷ đồng) dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 6-2020, còn lại hai dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh (tổng mức đầu tư 1.398,7 tỷ đồng) và dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn (tổng mức đầu tư 1.849,7 tỷ đồng) dự kiến khởi công tháng 11-2020. 

Hiện nay, đơn vị phụ trách đang phát hành hồ sơ đấu thầu tư vấn thiết kế, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn trong tháng 3-2020. Sau khi được phê duyệt thiết kế, dự toán, dự án sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp cho các gói thầu.

Nhật Uyên