Đồng thời, nhà đầu tư Dự án nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục còn lại; có cam kết huy động vốn chủ sở hữu đúng tiến độ; Lập tiến độ tổng thể cho cả 2 hợp phần. Cụ thể, đến 30-9-2016 phải hoàn thành phần tăng cường mặt đường QL1; 31-12-2018 phải hoàn thành cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn.

“Bộ GTVT không chấp nhận các nhà thầu năng lực kém hoặc “quay” vốn mà phải có thực lực thật sự. Mọi quy trình thực hiện dự án phải đúng với các quy định của nhà nước, không làm tắt, không làm trái luật, tiến độ thi công và chất lượng phải đảm bảo yêu cầu”, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định.

Đặng Nhật