Tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn nằm trong tổng thể quy hoạch của đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn nối Thủ đô Hà Nội tới cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Do nguồn vốn đầu tư xây dựng toàn bộ tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Lạng Sơn với chiều dài khoảng 152km là rất lớn nên Thủ tướng Chính phủ đã cho phép về chủ trương tách đoạn cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Cao tốc Bắc Giang-thành phố Lạng Sơn dài 63,8km.

Điểm đầu tại Km45+100 (giao cắt với quốc lộ 1 tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và điểm cuối tại Km108+500, kết nối với điểm cuối của dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT.

Vế hướng tuyến, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chạy song song và tách rời quốc lộ 1 có bề rộng nền đường 25m, bao gồm 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Tuyến quốc lộ 1 giữ nguyên cấp đường hiện tại, vận tốc thiết kế 60-80km/giờ. Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dự kiến xây dựng 2 trạm thu phí chính và 3 trạm thu phí phụ tại các nút giao liên thông, áp dụng hình thức thu phí kín.

Tuyến quốc lộ 1 xây dựng 2 trạm thu phí, dự kiến tại Km24+800 và Km93+160, áp dụng hình thức thu phí hở. Dự kiến, công trình hoàn thành vào năm 2017.

Phạm Huyền