Lễ diễu hành quanh thành phố.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự ATGT với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, xem công tác đảm bảo trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện.

Dịp này, Ban ATGT TP Cần Thơ đã kí kết chương trình hoạt động đảm bảo trật tự ATGT với các đơn vị có liên quan. Sau đó, đoàn sẽ diễu hành trên địa bàn thành phố.

Trần Lĩnh