Sáng 28-2, tại ga Dầu Giây, Tổng công ty ĐSVN đã tiến hành phân tích nguyên nhân sự cố, kết quả như sau:

Tàu SE25 do đầu máy 708 kéo, theo kế hoạch của Điều độ đến ga Dầu Giây để tránh tàu ASY2. Nhưng tàu SE25 đã chạy thông qua ga Dầu Giây vào khu gian Dầu Giây - Trảng Bom khi tàu ASY2 đã có lệnh chạy vào khu gian này. Điều độ đã kịp thời liên lạc với Ban lái tàu (SE25, ASY2) dừng tàu kịp thời. Sau đó tàu SE25 đã lùi về ga Dầu Giây. Vụ sự cố trên không có thiệt hại về người và tài sản.

Nguyên nhân vụ sự cố: do Ban lái tàu của đoàn tàu SE25 đã xác nhận nhầm tín hiệu vào ga và không quan sát tín hiệu ra ga, để tàu thông qua ga Dầu Giây.

Căn cứ vào kết quả phân tích, Tổng công ty ĐSVN đã yêu cầu:Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn: tổ chức phân tích, xử lý trách nhiệm Ban lái tàu theo nội quy lao động của đơn vị. Đối với các chức danh lãnh đạo liên quan của Xí nghiệp tự nhận hình thức xử lý theo quy định của Tổng công ty.

 Các đơn vị liên quan khác gồm: Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn, Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam (thuộc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn) tổ chức phân tích, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các chức danh làm công tác chạy tàu trong công tác phối hợp, xử lý, giải quyết sự cố.

Phạm Huyền