Công an thành phố Hà Nội đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh, thay thế, bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn cho phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ làm căn cứ pháp lý cho lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt. Tuy nhiên, đến nay, đã gần 1 năm Quy chuẩn trên có hiệu lực, song phần lớn những nội dung trong kiến nghị này vẫn chưa được đơn vị chức năng liên quan giải quyết.

Ngày 26-10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có Công văn số 4863/SGTVT-QLKCHTGT gửi Báo CAND cho biết, đối với hệ thống biển báo có nội dung và ý nghĩa sai khác, không đúng với Quy chuẩn mới, đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở cho thay thế, điều chỉnh kịp thời và thường xuyên rà soát để điều chỉnh.

Các biển báo có nội dung chưa phù hợp với Quy chuẩn nhưng không gây hiểu nhầm, hiểu sai khác so với quy định tại Quy chuẩn này và còn sử dụng tốt sẽ được thay thế dần, hoàn thành trước ngày 20-8-2019 (theo nội dung quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT).

Về vạch sơn kẻ đường ưu tiên thay thế đối với các đoạn tuyến có vạch sơn bị mòn, mờ mất tác dụng bằng vạch sơn màu vàng theo QCVN 41:2016/BGTVT: Đối với việc thay thế ngay lập tức để tuân thủ Quy chuẩn mới sẽ gây tốn kém, lãng phí không cần thiết, đặc biệt đối với các tuyến có vạch sơn còn tốt (theo nội dung Văn bản số 210/TB-BGTVT ngày 12-6-2017 của Bộ Giao thông Vận tải về Thông báo kết luận của cuộc họp về một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT).

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong quý II, III-2017, cơ bản các biển báo sai khác, sơn kẻ đường bị mòn, mờ đã được Sở Giao thông Vận tải cho duy tu, duy trì thay thế theo quy định. Đối với biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông đối với các dự án mới hoặc sửa chữa, cải tạo đều được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. Đồng thời, Sở cũng đang trình UBND thành phố Hà Nội bố trí nguồn kinh phí để thực hiện thay thế biển báo, sơn kẻ đường tổ chức giao thông tiếp tục vào năm 2018.

PV