Vị này cũng cho hay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các Sở GTVT trong toàn quốc rà soát đội ngũ giáo viên các trung tâm đào tạo trên địa bàn.

Việc giáo viên sử dụng chứng chỉ giả sau đó đi công chứng để nộp cho trung tâm thì phải qua quá trình xác minh mới biết được là giả hay thật.

Đặng Nhật