Để có cơ sở làm rõ nguyên nhân cũng như đề ra các giải pháp khắc phục bảo đảm an toàn cho loại hình phương tiện này, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát lại các điều kiện về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô và các điều kiện về cơ sở hạ tầng giao thông đối với xe khách giường nằm. 

Cùng với đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát toàn bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện vận tải hành khách bằng ôtô. 

Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng và các bến xe trên địa bàn tăng cường kiểm tra việc xếp, dỡ hàng hóa, hàng khách và các điều kiện về kỹ thuật của phương tiện trước khi cho xe xuất bến. Đặc biệt là những xe khách giường nằm chở theo hàng hóa dễ cháy, nổ, hàng hóa bị cấm... Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Phạm Huyền