Trong đó, Trung tâm Đèn chỉ huy giao thông ra quyết định xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông tại trụ sở trung tâm là 739 phương tiện các loại; Phối hợp các Đội, trạm thuộc Phòng CSGT xử phạt 911 trường hợp phương tiện vi phạm các loại. 

Cũng theo đánh giá từ Phòng CSGT Hà Nội, kể từ khi CSGT tiến hành xử phạt qua camera, ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt. 

Đặng Nhật