Dự lễ có ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng gần 200 thành viên diễn đàn Otofun và các cơ quan thông tấn.

Chương trình “Toyota chung tay vì An toàn giao thông Việt Nam” được triển khai với hoạt động khởi đầu là Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông nhằm, khuyến khích việc thay đổi hành vi của người điều khiển ô tô tại Việt Nam, tập trung vào 3 nội dung, gồm: "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Không lái xe khi đã uống rượu / bia", và "Thắt dây an toàn khi lái xe ô tô".

Lễ phát động " Chung tay vì An toàn giao thông Việt Nam".

Lễ phát động đã gửi đến những thông điệp đầy ý nghĩa “Không có cuộc gọi, tin nhắn nào quan trọng hơn cuộc sống của bạn” hay “Không lái xe khi đã uống rượu/bia”…, các tiểu phẩm tuyên truyền đã phần nào góp phần giúp từng bước thay đổi nhận thức và dần từ bỏ những thói quen mất an toàn của người điều khiển ô tô. Từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn cho Việt Nam.

Người chơi khi tham gia trò chơi phải vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại trên quãng đường .
Trần Ngọc