Ngày 15-1, Ban ATGT TP.Cần Thơ tổ chức lễ ra quân thực hiện năm ATGT 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”, với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Các cơ quan, đoàn thể tham gia ký cam kết phối hợp triển khai đảm bảo TTATGT năm 2016. 

Theo Ban ATGT TP.Cần Thơ, những năm qua tình hình TNGT trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, với mật độ gia tăng lượng phương tiện giao thông ngày càng nhanh làm cho tình hình TNGT cũng như các hành vi vi phạm về TTATGT còn diễn biến phức tạp. TNGT có giảm, nhưng chưa bền vững, thiệt hại về người và tài sản còn ở mức cao…

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong mọi tầng lớp xã hội về pháp luật đảm bảo TTATGT trong năm 2016 và từ đó hình thành một nền văn hóa giao thông ở mỗi công dân, Ban ATGT TP. Cần Thơ đã kêu gọi tất cả người dân nâng cao trách nhiệm của cá nhân trong chấp hành pháp luật về TTATGT.

Cuối buổi lễ, đại diện UBND thành phố đã tiến hành trao cờ và phát lệnh, gần 500 cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên đã xuống đường tham gia diễu hành ra quân đảm bảo TTATGT năm 2016.

Đức Văn