Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có thể sớm thực hiện cung cấp dịch vụ này theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, Bộ TT&TT đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn một số nội dung, cụ thể như sau: Phối hợp với Bộ TT&TT và các Bộ, Ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua hệ thống Bưu điện.

Phối hợp với Bộ TT&TT chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác để nhân rộng triển khai trên phạm vi cả nước.

Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát Giao thông và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố và các Bưu điện tỉnh, thành phố trên địa bàn phối hợp và tổ chức thực hiện. Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến dịch vụ này để người dân hiểu biết và tự nguyện tham gia sử dụng dịch vụ.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2016, trong đó có nội dung cho phép Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện dịch vụ thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống Bưu điện.

H.Thanh