Qua tổng hợp kết quả gửi về, trong tháng 11/2015, lực lượng chức năng đã xử lý 342 xe. Trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn một tháng là 328 xe; thu hồi giấy phép kinh doanh là 4 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 10 xe.

Cụ thể, 28/63 địa phương có báo cáo kết quả xử lý thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác hoặc từ chối cấp phù hiệu; 09/63 địa phương có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình, cảnh cáo; 26/63 địa phương còn lại chưa có báo cáo.

Cũng theo kết quả thống kê, đến hết ngày 30/11/2015 bình quân có 76,06% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ.

Được biết, để đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015.

Hải Châu