Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo lấy ý kiến của tất cả các bên liên quan về kết quả đánh giá giữa kỳ của "Khảo sát thu thập dữ liệu để phát triển Hệ thống Đo lường, báo cáo và kiểm chứng (MRV) trong ngành đường sắt đô thị ở Việt Nam" tại Hà Nội vào ngày 4-11 và tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5-11.

Tại hội thảo được tổ chức ở Hà Nội ngày 4-11.

Với sự phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, JICA đang triển khai “Khảo sát thu thập dữ liệu xây dựng Hệ thống Đo lường, báo cáo và kiểm chứng (MRV) cho lĩnh vực đường sắt đô thị ở Việt Nam”. Khảo sát này được thực hiện từ tháng 2-2019 đến tháng 9-2020.

Đối tượng của khảo sát là tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2 tại Hà Nội và tuyến đường sắt đô thị số 1 tại Tp. Hồ Chí Minh. Đây là các tuyến đường sắt đô thị sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Khảo sát được thiết kế nhằm ước tính lượng phát thải khí nhà kính (KNK) có thể giảm được tại ba tuyến đường sắt đô thị, từ đó cung cấp cơ sở khoa học để thúc đẩy sử dụng các phương tiện giao thông có mức phát thải thấp bao gồm  đường sắt đô thị ở các khu vực đô thị như Hà Nội và Tp. HCM.

Một đoạn đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Đường sắt đô thị được coi là giải pháp phương tiện giao thông phát thải thấp với lượng khí thải CO2 thấp hơn so với xe máy hoặc ô tô. 

Trong tương lai khi các hệ thống đường sắt đô thị được phát triển để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách đang tăng lên nhanh chóng, các khu vực đô thị như Hà Nội và Tp. HCM sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu quốc gia về giảm phát thải KNK mà chính phủ đã cam kết trong Báo cáo đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được trình lên Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu năm 2015.

Theo kết quả  phỏng vấn các hộ dân tại Hà Nội và Tp. HCM do  khảo sát này tiến hành, phần lớn những người được hỏi (81% đang sống dọc theo Tuyến số 1 ở TP HCM và 66% đang sống dọc theo Tuyến số 1 ở Hà Nội) cho biết, họ sẵn sàng sử dụng hệ thống giao thông đường sắt đô thị trong tương lai.

Ông Mai Tuấn Anh, Trưởng phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu, Sở TN&MT Tp. HCM, đánh giá cao sự hỗ trợ của JICA và mong muốn cuộc khảo sát sẽ cung cấp dữ liệu tin cậy và phương pháp luận khoa học để Tp. HCM có thể giám sát hoạt động của các tuyến đường sắt đô thị trong tương lai. 

Tiên An